SZKOLENIA ZAWODOWE
533-544-591

Szkolenia operatorów koparki Kraków , Bochnia , Kościelisko.

Pablo Rental

     

Rzetelność przedsiębiorstwa w którym przeprowadziliśmy szkolenia operatorów koparek , ładowarek oraz pakiet szkoleń BHP. nie budzi najmniejszych zastrzeżeń . Współpraca z Panem Bartosz Pióro przebiega wzorowo ze względu na jego zaangażowanie, doświadczenie ,dokładność oraz szeroką wiedzę w tematyce prowadzonych szkoleń.

MP Rental

     

Dzięki pozytywnym rezultatom z nawiązanej współpracy z SMO SP. Z O.O. pragniemy polecić ją jako rzetelną i profesjonalną firmę szkoleniową oferująca szkolenia BHP oraz szkolenia operatorów koparek oraz całego wachlarza szkoleń operatorów maszyn drogowych i UTD.

MP HOME

     

Dzięki pozytywnym rezultatom z nawiązanej współpracy z SMO SP. Z O.O. bez wątpliwości możemy polecić ją jako solidnego partnera specjalizującego się w szkoleniach BHP ,oceny ryzyka zawodowego i wielu innych.

Witamy Państwa na stronie sieszkoli.pl
Główna siedziba ośrodka znajduje się w Krakowie, posiadamy także oddział zamiejscowy w Gierczycach oraz Rajsku koło Oświęcimia
Podstawową działalnością Firmy jest organizowanie i prowadzenie szkoleń zawodowych dla osób chcących rozwijać swoją karierę zawodową oraz uzyskać kwalifikacje operatorów maszyn do robót ziemnych (koparkoładowarki, koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe i inne), budowlanych i drogowych oraz urządzeń dźwignicowych podlegających pod dozór techniczny, montażystów rusztowań, HACCAP, BHP, PPOŻ i wielu innych.
Szkolenia prowadzone są w oparciu o zatwierdzone programy szkoleń oraz kończą się egzaminami państwowymi przed komisjami powołanymi przez Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego” Sieć Badawcza Łukasiewicz „ lub właściwe komisje kwalifikacyjne.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w realizacji szkoleń zawodowych i profesjonalnej kadrze wykładowców i instruktorów, możemy zagwarantować przekazanie wiedzy na najwyższym poziomie.
Wszystkie szkolenia prowadzane są przez wysokiej klasy doświadczonych specjalistów, wykładowców i instruktorów praktycznej nauki obsługi i pracy maszynami i urządzeniami.
Oferujemy Państwu solidność i profesjonalizm co potwierdza bardzo wysoka niemal 100% zdawalność na egzaminach praktycznych i teoretycznych IMBiGS, UDT,.
MISJA EKIPY
Być wiarygodną, rzetelną i profesjonalną firmą zapewniającą dla swoich KLIENTÓW szkolenia zawodowe i usługi najwyższej jakości, a głównymi wyznacznikami w naszym działaniu są: jakość, kompetencje, standardy.
CELE EKIPY
Strategicznym celem jest zdobycie silnej i trwałej pozycji na rynku szkoleń zawodowych poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług, dostosowanie specjalności i programów szkoleń do zmieniającego się zapotrzebowania pracodawców oraz rynku pracy, efektywne działanie marketingowe, profesjonalny personel wykładowców i instruktorów, a także poprzez postępowanie zgodne z regułami prawa i etyki.
WARTOŚCI EKIPY
System wartości wspiera realizację strategii firmy i opiera się na następujących założeniach:
• Wiarygodność
• Troska o jakość nauczania
• Dbałość o wysokie standardy pracy i nauczania
• Poszanowanie godności pracowników
• Konkurencja Fair Play

 • Edukacyjna 11, Rajsko, Polska
 • Oddział Bochnia : Gierczyce tel: 533-544-591

Zapraszamy na szkolenia z zakresu : BHP , Certyfikacja uprawnień , Operator UDT, Operator maszyn budowlanych i drogowych.


Łącząc akumulatory szeregowo pamiętajmy o wymaganiach co do poszczególnych baterii, powinny być one m.in.:
 • takiej samej pojemności;
 • zbliżonej rezystancji wewnętrznej;
 • takiej samej marki i typu;
  z jednej serii produkcyjnej;
 • podobnym stopniu zużycia;
Klin odłamu część skarpy, która może ulec obsunięciu pod wpływem własnego ciężaru ,grawitacji - znajduje się on między powierzchnią poślizgu lub obrywu a stokiem skarpy.
Zasada obliczania klina odłamu dla sprzętu budowlanego
KO=A*H
DTR-Dokumentacja techniczno-ruchowa zwana również paszportem maszyny, jest opracowana dla każdej maszyny lub urządzenia osobno i powinna zawierać:
 • charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne
 • rysunek zewnętrzny
 • wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego
 • schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne
 • schematy funkcjonowania
 • instrukcję użytkowania
 • instrukcję obsługi
 • instrukcję konserwacji i smarowania
 • instrukcję BHP
 • normatywy remontowe
 • wykaz części zamiennych
 • wykaz części zapasowych
 • wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia
 • wykaz załączonych rysunków