TEORIA ⦁ BHP ⦁ Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych ⦁ Ogólna budowa i obsługa ładowarek jednonaczyniowych ⦁ Technologia robót realizowanych ładowarkami PRAKTYKA ⦁ instruktaż wstępny ⦁ instruktaż stanowiskowy ⦁ praca ładowarka Cel kursu: Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej do 20 ton w zakresie III klasy uprawnień . Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy ładowarkami, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy ładowarek w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości wykonywanych prac. Wymagania : ⦁ ukończone 18 lat ⦁ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora ładowarki. *Badania można wykonać w naszym Ośrodku.

Zawartość kursu

Kurs obejmuje

2 Sekcje

0 Lekcje

1400 
Już jesteś użytkownikiem?  Zarejestruj