Kierunek Kariera Zawodowa - bony szkoleniowe dla osób indywidualnych

Uczestnicy spełniający kryteria, którzy chcą wziąć udział w kursach lub szkoleniach zawodowych, studiach podyplomowych (dla osób 50+) lub sfinansować egzamin zawodowy i zdobyć kwalifikacje w tym zakresie otrzymują na ten cel bony szkoleniowe o maksymalnej wartości  5 055 zł. Uczestnik może skorzystać tylko ze szkoleń znajdujących się w ofercie Bazy Usług Rozwojowych. Wkład własny uczestnika to koszt 15% przyznanych bonów. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest doradztwo zawodowe w projekcie komplementarnym Kierunek Kariera, kończące się Bilansem Kariery.