TEORIA ⦁ BHP ⦁ Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych ⦁ Ogólna budowa i obsługa koparek jednonaczyniowych ⦁ Technologia robót realizowana koparkami klasy III ⦁ Rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w koparkach jednonaczyniowych ⦁ Technologia robót realizowanych koparkami klasy I PRAKTYKA: ⦁ instruktaż wstępny ⦁ instruktaż stanowiskowy ⦁ wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia ⦁ jazda koparką jednonaczyniową ⦁ przygotowanie stanowiska pracy koparki ⦁ praca koparką jednonaczyniową ⦁ wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek ⦁ przygotowanie koparki jednonaczyniowej do transportu ⦁ sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej Cel kursu: Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej powyżej 25 ton w zakresie I klasy uprawnień . Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy koparkami, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy koparek w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości wykonywanych prac. Wymagania : ⦁ ukończone 18 lat ⦁ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora koparki. *Badania można wykonać w naszym Ośrodku.

Zawartość kursu

Kurs obejmuje

2 Sekcje

0 Lekcje

Już jesteś użytkownikiem?  Zarejestruj