TEORIA ⦁ BHP ⦁ Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych ⦁ Ogólna budowa i obsługa ładowarek jednonaczyniowych ⦁ Technologia robót realizowanych ładowarkami klasy III ⦁ Rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w ładowarkach jednonaczyniowych ⦁ Technologia robót realizowanych ładowarkami klasy I PRAKTYKA ⦁ instruktaż wstępny ⦁ instruktaż stanowiskowy ⦁ wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia ⦁ jazda ładowarką jednonaczyniową ⦁ przygotowanie stanowiska pracy ładowarki ⦁ praca ładowarką jednonaczyniową ⦁ wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek ⦁ przygotowanie ładowarki jednonaczyniowej do transportu ⦁ sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej Wymagania : ⦁ ukończone 18 lat ⦁ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora ładowarki. *Badania można wykonać w naszym Ośrodku.

Zawartość kursu

Kurs obejmuje

2 Sekcje

0 Lekcje

Już jesteś użytkownikiem?  Zarejestruj