TEORIA ⦁ BHP ⦁ Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych ⦁ Ogólna budowa i obsługa walców drogowych ⦁ Technologia robót realizowanych walcami drogowymi ⦁ Zajęcia praktyczne wykonywane walcami drogowymi PRAKTYKA ⦁ instruktaż wstępny ⦁ instruktaż stanowiskowy ogólny ⦁ praktyka jazdy walcem Cel kursu: Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora walca drogowego. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy walcami, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy walców w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości wykonywanych prac. Wymagania : ⦁ ukończone 18 lat ⦁ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora walca. *Badania można wykonać w naszym Ośrodku.

Zawartość kursu

Kurs obejmuje

2 Sekcje

0 Lekcje

1400 
Już jesteś użytkownikiem?  Zarejestruj