TEORIA ⦁ BHP ⦁ Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych ⦁ Ogólna budowa i obsługa WJOI ⦁ Technologia robót realizowanych WJOI PRAKTYKA: ⦁ instruktaż wstępny ⦁ instruktaż stanowiskowy ogólny ⦁ wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia ⦁ jazda koparką WJOI ⦁ przygotowanie stanowiska pracy WJOI ⦁ praca WJOI ⦁ wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek ⦁ przygotowanie WJOIdo transportu ⦁ sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej Cel kursu: Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora WJOI Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy WJOI, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy wielozadaniowego nośnika osprzętów w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości wykonywanych prac. Wymagania : ⦁ ukończone 18 lat

Zawartość kursu

Kurs obejmuje

2 Sekcje

1 Lekcje

Darmowy