TEORIA ⦁ BHP ⦁ Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych ⦁ Ogólna budowa i obsługa spycharek ⦁ Technologia robót realizowana spycharkami klasy III ⦁ Rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w spycharkach ⦁ Technologia i organizacja robót realizowanych spycharkami klasy I PRAKTYKA: ⦁ instruktaż wstępny ⦁ instruktaż stanowiskowy ⦁ wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia ⦁ jazda spycharką ⦁ wykonywanie obsług technicznych w zakresie regulacji i usuwanie drobnych usterek ⦁ przygotowanie stanowiska pracy spycharki ⦁ przygotowanie spycharki do transportu ⦁ praca spycharką ⦁ sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej Cel kursu: Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora spycharki w zakresie I klasy uprawnień. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy spycharkami, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy spycharek w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości wykonywanych prac. Wymagania : ⦁ ukończone 18 lat ⦁ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora spycharki. *Badania można wykonać w naszym Ośrodku.

Zawartość kursu

Kurs obejmuje

2 Sekcje

0 Lekcje

3500 
Już jesteś użytkownikiem?  Zarejestruj