Oferuje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z wdrożonymi w Jednostce Programami Certyfikacji. Wdrożone w Jednostce Programy Certyfikacji pozwalają na uzyskanie kwalifikacji dla operatorów maszyn i urządzeń technicznych jak: wozidła budowlane, wozidła technologiczne, maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, przenośniki taśmowe, oraz inne maszyny i urządzenia o napędzie silnikowym, a także dla personelu wykonującego połączenia nierozłączne takie jak spawanie, lutowanie i zgrzewanie. Nasi egzaminatorzy przeprowadzają kompleksowe egzaminy sprawdzające wiedzę uczestników po szkoleniach w uznanych ośrodkach. W zależności od rodzaju kwalifikacji egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym wyniku egzaminu, kandydaci otrzymują certyfikat poświadczający ich kwalifikacje do wykonywania określonej pracy. Zaświadczenia wystawiane przez Centrum Certyfikacji obowiązują w krajach, które są członkami CEN i CENELEC i zobowiązały się do stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012. Należą do nich: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Jeżeli w danym kraju nie ma innej regulacji prawnej, posiadanie certyfikatu poświadczającego posiadanie kwalifikacji jest niezbędne do podjęcia pracy w jego zakresie.

Zawartość kursu

Kurs obejmuje

2 Sekcje

0 Lekcje

Darmowy