TEORIA • Ogólne wiadomości o żurawiach przenośnych • Budowa żurawi przenośnych • Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy współpraca z hakowym • Obsługa i eksploatacja żurawi przenośnych • Dozór techniczny nad żurawiami przenośnymi • BHP PRAKTYKA: • Ocena stanu urządzenia • Uruchomienie układu napędowego • Ustawienie podestu w pozycji roboczej • Kontrola funkcjonowania układu roboczego • Sprawdzenie funkcjonowania urządzeń zabezpieczających • Kontrola sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej • Samodzielna praca pod opieka instruktora • Próby załadunku i rozładunku na samochodzie . Cel kursu: Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora żurawi przenośnych. Wymagania : • ukończone 18 lat

Zawartość kursu

Kurs obejmuje

2 Sekcje

0 Lekcje

Darmowy