TEORIA • Wiadomości ogólne o suwnicach hakowych ogólnego przeznaczenia • Budowa suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia • Obsługa suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia • Wiadomości z zakresu BHP i p.poż • Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy – zasady eksploatacji • Wiadomości o Dozorze Technicznym – dozór na UTB • Wiadomości z zakresu BHP i p.poż PRAKTYKA: • Ocena stanu urządzenia • Uruchomienie układu napędowego • Ustawienie suwnicy w pozycji bocznej • Kontrola funkcjonowania układu roboczego • Sprawdzenie funkcjonowania urządzeń zabezpieczających • Sprawdzenie zbloczy • Kontrola sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej • Samodzielna praca pod opieka instruktora Cel kursu: Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia. Wymagania : • ukończone 18 lat

Zawartość kursu

Kurs obejmuje

2 Sekcje

0 Lekcje

Darmowy