Łącząc akumulatory szeregowo pamiętajmy o wymaganiach co do poszczególnych baterii, powinny być one m.in.:
 • takiej samej pojemności;
 • zbliżonej rezystancji wewnętrznej;
 • takiej samej marki i typu;
  z jednej serii produkcyjnej;
 • podobnym stopniu zużycia;
Klin odłamu część skarpy, która może ulec obsunięciu pod wpływem własnego ciężaru ,grawitacji - znajduje się on między powierzchnią poślizgu lub obrywu a stokiem skarpy.
Zasada obliczania klina odłamu dla sprzętu budowlanego
KO=A*H
DTR-Dokumentacja techniczno-ruchowa zwana również paszportem maszyny, jest opracowana dla każdej maszyny lub urządzenia osobno i powinna zawierać:
 • charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne
 • rysunek zewnętrzny
 • wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego
 • schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne
 • schematy funkcjonowania
 • instrukcję użytkowania
 • instrukcję obsługi
 • instrukcję konserwacji i smarowania
 • instrukcję BHP
 • normatywy remontowe
 • wykaz części zamiennych
 • wykaz części zapasowych
 • wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia
 • wykaz załączonych rysunków