TEORIA: • Typy stosowanych wózków jezdnych • Budowa wózków • Wiadomości o Dozorze Technicznym – dozór na UTB • Wiadomości z zakresu BHP i p.poż • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem i po pracy wózkami • Czynności operatora w czasie pracy wózkami • Wiadomości z zakresu naukoznawstwa • Bezpieczna wymiana butli gazowych PRAKTYKA • instruktaż wstępny • instruktaż stanowiskowy • ćwiczenia w posługiwaniu się urządzeniami do kierowania i sterowania wózkiem na uruchomionym wózku • jazda bez ładunku • jazda podjazd pod ładunek • rozładunek ładunku • jazda załadunkiem • postój i zabezpieczenie wózka Cel kursu: Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora wózka jezdniowego podnośnikowego . Wymagania : • ukończone 18 lat

Zawartość kursu

Kurs obejmuje

2 Sekcje

0 Lekcje

Darmowy