TEORIA ⦁ BHP ⦁ Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych ⦁ Ogólna budowa i obsługa koparkoładowarek ⦁ Technologia robót realizowanych koparkoładowarkami PRAKTYKA: ⦁ instruktaż wstępny ⦁ instruktaż stanowiskowy ⦁ praca koparkoładowarką Cel kursu: Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarki w zakresie III klasy uprawnień. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy koparkoładowarkami, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy koparkoładowarek w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości wykonywanych prac. Wymagania : ⦁ ukończone 18 lat ⦁ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora koparkoładowarki. *Badania można wykonać w naszym Ośrodku.

Zawartość kursu

Kurs obejmuje

2 Sekcje

0 Lekcje

Darmowy