TEORIA ⦁ BHP ⦁ Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych ⦁ Ogólna budowa i obsługa spycharek ⦁ Technologia robót realizowana spycharkami PRAKTYKA ⦁ instruktaż wstępny ⦁ instruktaż stanowiskowy ogólny ⦁ praca spychem Cel kursu: Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora spycharki w zakresie III klasy uprawnień. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy spycharkami, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy spycharek w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości wykonywanych prac. Wymagania : ⦁ ukończone 18 lat ⦁ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora spycharki. *Badania można wykonać w naszym Ośrodku.

Zawartość kursu

Kurs obejmuje

2 Sekcje

0 Lekcje

2000 
Już jesteś użytkownikiem?  Zarejestruj